حاجی گل

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمحمد حاجی محمدیان
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان سمنان، شاهرود، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلخانه دار
تلفن تماس9127737797