سبزه پلاس

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمحمد باقر سبک رو
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان فارس، فسا، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9046072957