سبز بانو

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمینا فاضلی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان خوزستان، اهواز، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9330430095