ملکه سبز

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمریم رحمانی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان مازندران، نوشهر، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9907274832