وحید فلاور

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولوحید دریانورد نخلی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان هرمزگان، بندرعباس، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9026250116