کنج سبز

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولسیدابوالفضل موسوی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان قم، قم، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9191471736