گلخانه یاس

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولفاطمه رستمی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان فارس، فراشبند، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9353422382