گلستان مظفر

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولمظفر عرب زاده سعد آبادی
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان یزد، یزد، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9137473368