گلکده نفیس

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولفاطمه قاسمی نژاد
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان کرمان، شهرستان انار، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9133928662