یشیل برگ

اطلاعات این عضو اتحادیه

مسئولفتانه لک
سمت در اتحادیهفروشنده
آی دی اینستاگرام
محل فعالیتاستان آذربایجان شرقی، تبریز، قابلیت ارسال به سراسر کشور
نوع فعالیتگلفروش خانگی
تلفن تماس9144121493