همیشه به روز می‌مانید!

یک گلفروشی به تنهایی باید برای آموزش در زمینه های مرتبط کاری خود هزینه های زیادی پرداخت کرده و در آموزش های مختلف شرکت کند. البته که خیلی از این افراد زمان و بودجه کافی برای صرف آموزش ندارند. در اتحادیه یک نفر مسئول آموزش دائمی افراد است. خوبی عضویت در اتحادیه این است برای اطلاع از آموزش های جدید یک نفر می‌تواند در آموزش ها شرکت نموده و آن را برای تمام اعضا ارائه دهد.

یک هزینه، آن هم با اتحادیه!

بخش زیادی از آموزش های لازم توسط مسئول آموزش اتحادیه به تمامی اعضا داده خواهد شد. اما برای اطلاع از جدیدترین اطلاعات لازم در حوزه گیاهان آپارتمانی لازم نیست تمام اعضا هزینه ای پرداخت کنند. با توافق هیئت مدیره مسئول آموزش در آموزش ها شرکت نموده و بخش های مفید و مرتبط را برای تمامی اعضا در قالب یک فیلم آموزشی یا وبینار ارائه خواهد داد. تمام هزینه ها نیز بدون پرداخت هزینه توسط اعضا از درآمدهای اتحادیه پرداخت خواهد شد.