نمایشگاه های گل و گیاه کشور

یکی از بخش های مهم برای اعضا درآمدزایی از نمایشگاه های گل و گیاه در اقصی نقاط کشور است. با عضویت در اتحادیه می‌توانیم در هر شهری که اعضای اتحادیه حضور دارند تمامی تجهیزات و گیاهان لازم را ارسال نموده و با نام تجاری خود در نمایشگاه حضور داشته باشید. بعد از نمایشگاه گیاهان باقیمانده و تجهیزات را نیز از اعضا پس خواهیم گرفت. در این مورد یک آموزش جامع در اتحادیه وجود دارد.

معرفی برند و اتحادیه

اتحادیه به تمامی اعضا تعلق دارد و نه یک شخص یا نفر خاص. از این رو هر چه بیشتر بتوانید در نمایشگاه های مختلف حضور پر رنگ تری داشته باشید قطعاً درآمد مشترک اتحادیه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با حضور در نمایشگاه می‌توانید مشتریان حضوری را به مشتریان آنلاین تبدیل کنید. برای دفعات بعد مشتری بصورت آنلاین از شما خرید خواهد کرد.